Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 8 “Par bruņu vestu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par bruņu vestu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv, līdz 2022. gada 25. aprīļa pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniska_spec.brunu_vestei

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 16.05.2022. noslēdza līgumu ar SIA “RAE LV”, reģistrācijas Nr.40103973547 “Par bruņu vestu iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8264,00 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro, 00 centi).