Paziņojums par tirgus izpēti Nr.8 “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi” Rīgas pašvaldības policijas objektos

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi Rīgas pašvaldības policijas objektos. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Laura.Rudzite@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 7.augusta pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Dokumentācija

1.pielikums

2. un 3. pielikumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija noslēdza līgumu ar SIA “VENDEN”, reģistrācijas Nr.40003325121, Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi” Rīgas pašvaldības policijas objektos, par kopējo līguma summu EUR 8600.00 bez PVN.