Paziņojums par tirgus izpēti Nr.8 “Par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas objektos”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas objektos. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elija.astreiko@riga.lv, līdz 2024. gada 18. jūlija plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus-izpetes-dokuments-Nr.8_Elektriķis_Santehniķis_Strādnieks

1.pielikums_Pieteikums-dalibai-tirgus-izpete

2.pielikums_tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums_2024