Paziņojums par tirgus izpēti Nr.8 “Par melnu trikotāžas T-kreklu piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 4.jūnijs

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par melnu trikotāžas T-kreklu piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 6016.68  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018.gada 8.jūnijam, plkst.11.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037856, 67037824.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Finanšu piedāvājums

___________________________________________________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2018.gada 14.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “VIK”, reģistrācijas Nr.40003276146, “Par melnu trikotāžas T-kreklu piegādi”, par kopējo līguma summu EUR 5751.20 bez PVN.