Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 8 “Par operatīvo transportlīdzekļu vadīšanas apmācību”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par operatīvo transportlīdzekļu vadīšanas apmācību. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv līdz 2023. gada 23. maija pulksten 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_Nr_8

1. pielikums pieteikums

2. pielikums Tehniskā_specifikācija_Finanšu_piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 20.07.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Drošas braukšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40003732540 “Par drošas braukšanas apmācībām” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 10 637,50 (desmit tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro, 50 centi).

Līgums