Paziņojums par tirgus izpēti Nr.8 “Par termokameru iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 20.jūnijs

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par termokameru iegādi.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2017.gada 27.jūnijam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Piedāvājuma veidlapa (tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums)

Kontakttālrunis:67037869, 67037802.