Paziņojums par tirgus izpēti Nr.9 “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi”

Publicēšanas datums 2018.gada 6.jūlijs

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lvvai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018.gada 18.jūlija, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontakttālrunis 67037856, 67037893

Dokumentācija

________________________________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2018.gada 31.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “VENDEN”, reģistrācijas Nr.40003325121, “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi”, par kopējo līguma summu EUR 6200,00 bez PVN.