Paziņojums par tirgus izpēti Nr.9 “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi. Paredzamā līgumcena EUR 6200,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2019.gada 31.jūlija pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā. Kontakttālrunis 67037854.

Dokumentācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 16.augustā noslēdza līgumu ar SIA “Venden”, reģistrācijas Nr.40003325121, “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi”, par kopējo līguma summu EUR 6200.00 bez PVN.