Paziņojums par tirgus izpēti Nr.9 “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi”

Publicēšanas datums 2017.gada 19.jūlijs

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi.

Paredzamā līguma summa gadam ir EUR 6200.00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Ruta.Petersone@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2017.gada 31.jūlija plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Piedāvājuma veidlapa (tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums)

Kontakttālrunis:67037856

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 18.augustā noslēdza līgumu ar SIA “VENDEN”, reģistrācijas Nr.40003325121, “Par dabīgā avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu nomu un tehnisko apkopi” par kopējo līguma summu EUR 6200,00 (seši tūkstoši divi simti euro, 00centi) bez PVN.