Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 9 “Par datorpreču iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par datorpreču iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv līdz 2023. gada 8. jūnija pulksten 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1. pielikums pieteikums

2. pielikums Tehniska_specifikacija_finansu_piedavajums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 19.06.2023. noslēdza līgumu ar SIA “ATEA”, reģistrācijas Nr. 40003312822, “Par datorpreču iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Līgums_SIA_ATEA