Paziņojums par tirgus izpēti Nr.9 “Par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanas pakalpojumiem. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: kristine.magazniece@riga.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021.gada 17.septembra plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

TS-FP_1.daļa_sporta_spēļu_zāle

TS-FP_2.daļa_peldbaseins

Pieteikums

Informatīvas paziņojums par noslēgtajiem līgumiem

Rīgas pašvaldības policija 14.10.2021. noslēdza līgumu ar SIA “Sport Catering services”, reģistrācijas numurs 44103146459, “Par sporta spēļu zāles izmantošanu” par kopējo līguma summu EUR 9500.00 (deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) neieskaitot PVN.

Rīgas pašvaldības policija 14.10.2021. noslēdza līgumu ar SIA “Olimpiskais sporta centrs”, reģistrācijas numurs 40003558463, “Par peldbaseina izmantošanu” par kopējo līguma summu EUR 12500.00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), neieskaitot PVN.