Paziņojums par tirgus izpēti Nr.9 “Par sporta zāles izmantošanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta zāles izmantošanu. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16:30 līdz 2020.gada 26.augustam plkst.16.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus_izpētes_dokuments

Tehniskā specifikācija_Finanšu piedāvājums

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 7.septembrī noslēdza līgumu ar  Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, reģistrācijas Nr.90001834903, “Par sporta zāles izmantošanu”, par kopējo līguma summu EUR 8 500.00 bez PVN.