Paziņojums par tirgus izpēti Nr.13 ” Par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanas pakalpojumiem”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanas pakalpojumiem. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2022. gada 10. oktobrim pulksten 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.pielikums_sporta_spēļu_zāle

2.pielikums_peldbaseins

3.pielikums_pieteikums

Tirgus_izpētes_dokuments_Nr_13

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 14.10.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Mežaparks SV”, reģistrācijas Nr.44103146459 “Par peldbaseina izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

Rīgas pašvaldības policija 17.10.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Mežaparks SV”, reģistrācijas Nr.44103146459 “Par sporta spēļu zāles izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi).