Vai Latvijā ir aizliegta prostitūcija?

Jānis Bērzkalns,
Rīgas pašvaldības policijas Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka vietnieks

Prostitūcija Latvijā nav aizliegta, tomēr tā ir ierobežota.

Personai atļauts piedāvāt vai sniegt seksuālos pakalpojumus par maksu tikai dzīvojamā telpā, kas ir tās īpašums vai par kuru tā ir noslēgusi īres līgumu. Dzīvojamā telpa nedrīkst būt tuvāk par 100 metriem no izglītības iestādes vai baznīcas. Tāpat šos pakalpojumus nedrīkst sniegt dzīvojamā telpā, kurā atrodas nepilngadīgais vai kāda cita šajā telpā vai mājā dzīvojoša persona pret to iebilst.

Personām ir aizliegts apvienoties grupās, lai piedāvātu un sniegtu seksuālos pakalpojumus par maksu, kā arī pieņemtu pasūtījumus seksuālo pakalpojumu sniegšanai par maksu.

Seksuālos pakalpojumus aizliegts piedāvāt un reklamēt internetā, presē un citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantojot citu personu starpniecību. Tāpat izklaides un atpūtas iestāžu vadītājiem ir nodrošina, lai šajās iestādēs netiktu piedāvāti, sniegti un saņemti seksuālie pakalpojumi par maksu.

Ar prostitūciju aizliegts nodarboties nepilngadīgai personai.

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu persona var tikt saukta gan pie administratīvās atbildības, gan kriminālatbildības.