Ledus karte

No 17. marta Rīgā noteikts vispārējs aizliegums atrasties uz ledus.

Atbildība par atrašanos uz ledus  ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Informācija atjaunota: 17.03.2023.