No 25.02.2022. aizliegts atrasties uz ledus Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publiskajos ūdeņos un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publiskajos ūdeņos.

Atbildība par atrašanos uz ledus vietās ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Informācija atjaunota: 25.02.2022.