Paziņojums par līgumu RPP 2017/7 “Par apavu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 20.februāris

Identifikācijas numurs RPP 2017/7

Rīgas pašvaldības policija veic atklātu konkursu par apavu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 74 413,19  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 23.martam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037808, 67037854

Nolikums_apavi

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.2

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.3

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.4

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_nr.5

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_daļai_nr.6

Līguma_projekts

Attēls

Attēls

Atbilde_pretendentam_public

Informējam Jūs, ka Nolikuma 1.1., 1.5. un 1.9.1. punktos, norādītajos identifikācijas numuros ir pārrakstīšanās kļūda.

Precizējam, ka atklāta konkursa identifikācijas numurs ir RPP 2017/7.

https://pvs.iub.gov.lv/show/484847


Paziņojums par lēmumu (24.05.2017.)

Iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/7

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 23.maijā pieņēma lēmumu:

– slēgt līgumu ar SIA “SYNERGY”,  vienotais reģistrācijas numurs 40103255297, Rīgas pašvaldības policijas rīkotajā atklātajā konkursā “Par apavu iegādi” identifikācijas Nr.RPP2017/7, daļā Nr.1 “Ziemas zābaku iegāde” par kopējo līguma summu EUR 12 566,40 bez PVN un daļā Nr.2 “Vasaras apavu iegāde” par kopējo līguma summu  EUR 48 736,23 bez PVN.

– saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, izbeigt atklāto konkursu konkursa daļā Nr.4 (vīriešu ādas kurpes), jo iesniegtais piedāvājums neatbilst atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.


Paziņojums par lēmumu (06.06.2017.)

Iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/7

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 5.jūnijā pieņēma lēmumu:

– saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktu, izbeigt atklātu konkursu konkursa daļā Nr.3 (sieviešu ādas kurpes), daļā Nr.5 (sieviešu pusgarie ādas zābaki) un daļā Nr.6 (vīriešu īsie ādas zābaki), jo pretendents tika izslēgts no tālākās dalības iepirkuma procedūrā.


SYNERGY_vasaras_apavi_2.daļa_līgums_PUBL

SYNERGY_ziemas_zābaki_1.daļa_līgums_PUBL(1)