image020.jpg

scan0055

Rīgas Pašvaldības policija ir Rīgas domes struktūrvienība, kas darbojas Rīgas administratīvajā teritorijā. Tās darbību nosaka Latvijas Republikas likums „Par policiju”.

1990.gada 26.septembris ir Rīgas Pašvaldības policijas dibināšanas datums, kad Rīgas priekšpilsētās aizsākās pašvaldības (municipālās) policijas vienību formēšanās. Tolaik tas bija spēks, kas nostājās tautas pusē, pretēji padomju režīma milicijas vienībām. No atmodas kustības kārtības sargiem veidojies Rīgas Pašvaldības policijas pamatsastāvs tolaik bija 130 policijas darbinieki.

1994.gada 29.maijā notika pašvaldību vēlēšanas, kā rezultātā Rīgā izveidoja viena līmeņa pašvaldību - Rīgas domi. 1995.gadā Rīgas dome, apvienojot sešas Rīgas rajonu/priekšpilsētu pašvaldības (municipālās) policijas, izveidoja vienotu Rīgas Pašvaldības policiju.

Rīgas Pašvaldības policijai attīstoties, 1996.gadā pašvaldības policijas atbildības jomas papildināja Ūdenslīdēju un glābšanas dienests, 1999.gadā Civilās aizsardzības dienests, 2002.gadā Ceļu policijas nodaļa, 2003.gadā Apsardzes dienests, 2006.gadā Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa un 2009.gadā Tūrisma policijas nodaļa un 2013.gadā – Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes sastāvā izveidota Specifisko uzdevumu nodaļa.

Šodien Rīgas Pašvaldības policija ir lielākā pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas ieņēmusi stabilu vietu citu tiesībsargājošo institūciju sistēmā. RPP ir vienota kompleksa struktūra, kas sastāv no vadības, sešām teritoriālajām pilsētas pārvaldēm un četriem specializētajiem dienestiem. Darba pienākumus pildošo policijas darbinieku skaits Rīgas Pašvaldības policijā ir viens tūkstotis.