Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 7 “Par velosipēdistu ekipējuma iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par velosipēdistu ekipējuma iegādi . Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 28. aprīļa plkst. 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_Nr_7

1. pielikums pieteikums

2. pielikums Teh.spec._Fin.pied.

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 06.06.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Veloprofs.lv”, reģistrācijas Nr. 40003916069 “Par velosipēdistu ekipējuma iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Veloprofs.lv ekipējums līgums